Pn - Pt 08:00 - 15:00 
Sb - N Zamknięte

+48 663 790 424 + 48 608 396 598

robus.karsin@wp.pl

83-440 Karsin
Długa 4


Aktualne Przepisy Taryfowe i Ubezpieczeniowe

Informacje dotyczące ubezpieczenia pasażera oraz przepisów taryfowych

Szczegółowe Informacje

  1. Sprzedaż biletów jednorazowych zakupuje się zaraz po wejściu do autobusu u kierowcy, natomiast sprzedaż biletów miesięcznych imiennych nabywa się w wyznaczonych terminach w punktach sprzedaży.

  2. Forma biletu to tylko paragon fiskalny zawierający niezbędne dane.

  3. Pasażerowie kupujący bilet ulgowy są zobowiązani okazać do wglądu kasjerowi ważny dokument, legitymacje uprawniającą do zakup biletu ulgowego.

  4. Pasażerowie kupujący bilety jednorazowe jak i miesięczne, powinni posiadać przy sobie bilet przez cały czas podróży, a w przypadku biletów ulgowych dokumenty, legitymację potwierdzające prawo do nabycia biletu ulgowego, w przypadku jego braku kierowca jak i kontroler ma prawo zażądać od pasażera kupna biletu jednorazowego z przystanku na którym wsiadł, bądź w przypadku odmowy- zażądać opuszczenie autobusu.

  5. Pasażerowie z bagażami oraz zwierzętami towarzyszącymi w czasie podróży są zobowiązani do poinformowania przed wejściem do autobusu kierowcy (kasjera) i wykupienia  biletu bagażowego.

  6. W przypadku zjazdu autobusu z głównej drogi do miejscowości położonej na jej uboczu i powrocie na ten sam przystanek na drogę główną w celu kontynuowania jazdy, odległość związana ze zjazdem nie jest wliczona do odległości przejazdu będącej podstawą do określenia ceny biletu.

  7. W czasie podróży pasażerowie zobowiązani są do schludnego wyglądu, lojalnego zachowania, nie zaśmiecania, nie dewastowania autobusu, nie przeszkadzanie innym pasażerom oraz do nie utrudniania pracy kierowcy.

  8. Cennik jest dostępny w biurze firmy lub na stronie www.robus.info.pl

  9. Ceny biletów miesięcznych są określone do każdej linii jednakże gdy trasa podróży przebiega przez dwie linie lub więcej  wówczas jest stosowany cennik taryfowy (pasażer nie płaci dodatkowo za wjazd w tzw. „uliczkę”, tylko za przejazd na trasie na której zakupił bilet). Cennik sprzedaży dostępny jest w biurze Firmy. 

  10. W przypadku zakupu biletu miesięcznego z przesiadką stosuje się cennik taryfowy, który określa strefę odległości w kilometrach obliczoną od przystanku początkowego do przystanku końcowego. Cennik taryfowy dostępny w biurze firmy.

  11. Pasażerowie podróżujący środkami komunikacyjnymi firmy ROBUS są zobowiązani na żądanie uprawnionych osób okazać do kontroli bilety oraz dokumenty uprawniające do podróżowania.

  12. Pasażerowie po wykupieniu biletu miesięcznego  na kolejny miesiąc, mają prawo zwrócić bilet do 5 dnia każdego miesiąca na który został wykupiony bilet.  Dodatkowo zostanie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 15% od wartości kwoty do zwrotu.

  13.  Za brak biletu na przejazd  odpowiada pasażer, może zostać na Niego nałożony mandat w wysokości 50zł.

  14. W przypadku braku biletu pasażer zmuszony jest do jego zakupu, a jeżeli odmówi może zostać wyproszony z autobusu. 

  15. W przypadku braku ważnego biletu, pasażer nie jest objęty ubezpieczeniem.

  16. Promocje od firmy Robus w postaci ulg własnych otrzymują wyłącznie pasażerowie dojeżdżający do pracy to jest  „ulga firmowa 20%” na bilety miesięczne. Pozostali pasażerowie płacą za bilet 100 % kwoty bądź ze zniżką zgodną z obowiązującymi (punkt 3 i 4).

  17. Ulgę własną „ulgę przesiadkową 30%” na bilet jednorazowy otrzymują pasażerowie którzy podróżują więcej niż jedną linią firmy Robus pod warunkiem że oczekiwanie na kolejne połączenie nie przekracza 1h wg rozkładu jazdy, pasażer chcący otrzymać tę zniżkę musi okazać bilet z poprzedniego kursu. 

  18. Do ulgi własnej „ulga pracownicza 95%” na bilety jednorazowe uprawnieni są pasażerowie którzy posiadają ważną legitymację pracowniczą wydaną przez właściciela firmy Robus.  

  19. Wydanie duplikatu biletu miesięcznego obciążone jest kwotą 10 zł.

  20. Informacje dotyczące RODO są dostępne na stronie internetowej www.robus.info.pl

Stosik Piotr Wszelkie prawa zastrzeżone 2023. 

COPYRIGHT: Stosik Piotr 2023