SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH

Robus Karsin – Zaprasza

Sprzedaż Biletów Miesięcznych

Szanowni pasażerowie firma Robus zaprasza do zakupu biletów miesięcznych na kolejny miesiąc kalendarzowy, nasze bilety honorują wszystkie ulgi ustawowe.


Bilety z ulgą
Zakup jakiegokolwiek biletu z ulgą jest możliwy po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi.


Ważne!

Przy zakupie biletów miesięcznych dla uczniów obowiązkowe jest posiadanie  ważnej i podpisanej legitymacji szkolnej dziecka.

Zniszczony lub nieczytelny bilet

W przypadku zniszczonego bądź nieczytelnego biletu pasażer musi zakupić duplikat biletu w biurze.

Zagubienie biletu

W sytuacji zgubienia biletu miesięcznego pasażer jest zobowiązany zakupić bilet jednorazowy na dany przejazd.

Pasażer bez biletu nie jest objęty ubezpieczeniem.

Nowy miesiąc

W przypadku braku zakupu biletu miesięcznego na dany miesiąc, pasażer jest zobowiązany zakupić bilet jednorazowy.