SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA MIESIĄC MARZEC 2024

Robus Karsin – Zaprasza

Sprzedaż Biletów Miesięcznych

Szanowni pasażerowie firma Robus zaprasza do zakupu biletów miesięcznych na kolejny miesiąc kalendarzowy, nasze bilety honorują wszystkie ulgi ustawowe.

Ważne !

Przy zakupie biletów miesięcznych dla uczniów obowiązkowe jest posiadanie legitymacji szkolnej dziecka.

Zniszczony lub nieczytelny bilet

W przypadku zniszczonego bądź nieczytelnego biletu pasażer musi zakupić duplikat biletu w biurze.

Zagubienie biletu

W sytuacji zgubienia biletu miesięcznego pasażer jest zobowiązany zakupić bilet jednorazowy na dany przejazd.

Pasażer bez biletu nie jest objęty ubezpieczeniem.

Nowy miesiąc

W przypadku braku zakupu biletu miesięcznego co miesiąc brak jego posiadania  w nowym miesiącu skutkuje obowiązkiem zakupu biletu jednorazowego na przejazdy