Zasady i Warunki RODO

Szanowni Pasażerowie,

Zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych, dlatego przedstawiamy poniżej nasze Zasady i Warunki zgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

Poufność danych: Państwa prywatność jest dla nas priorytetem. Wszelkie przekazane nam dane osobowe traktujemy jako poufne i wykorzystujemy je wyłącznie w celu realizacji usług transportowych oraz w zakresie wymaganym przez prawo.

Zgoda na przetwarzanie danych: Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją usług przewozowych oraz marketingowych. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Przechowywanie danych: Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji usług oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa osób fizycznych: Zgodnie z RODO, każda osoba ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz ograniczania przetwarzania. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków dotyczących Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Biurem

Bezpieczeństwo danych: Stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszych usług.